Home

Psykolog

Bo Søgaard Sanden


A cup is more valuable chipped. He was broken. I am broken. And when we can see that we are all chipped and broken, we begin to value our life as an expression of the teaching that we are truly perfect and complete, just as we are.

—Pat Enkyo O’hara,


Om mig:

Jeg er 52 år og uddannet psykolog fra Århus Universitet i 2000.

Siden afslutningen af mit psykologistudie har jeg taget efteruddannet hos AGSLO i Stokholm, hos Tavistok Institutet i London, og i 2014 afsluttede jeg psykoterapeutisk grunduddannelse v. institut for integralpsykologi.

Jeg er medlem af Dansk psykolog forening, og autoriseret af Dansk psykolognævn i 2003.

Jeg har siden afslutningen af mit studie arbejdet i offentlige og private organisationer med en lang række forskellige kliniske og organisationspsykologiske opgaver.

I 2007 etablerede egen psykologisk konsultation, hvor jeg har såvel offentlige som private kunder.

 

Om min måde at arbejde på..

Psykologiske teorier er mere eller mindre præcise beskrivelser af menneskets psykologi. Endnu mangler den teori som kan favne hele menneskets psyke og eksistens, så for mig er det naturligt at bruge forskellige teorier for at forstå det menneske som jeg skal hjælpe. Jeg gør derfor brug af både eksistentielle, psykodynamiske og kognitive teorier og metoder, og jeg inddrager praktiske øvelser fra meditation og mindfullness i mit arbejde hvor det giver mening og effekt. Tilgang og metoder afstemmer jeg efter det enkelte menneske, den konkrete problemstilling og det som er meningsfuldt for dig; ikke to mennesker er ens, og derfor er der heller ikke to udviklingsforløb som er identiske.

 

 

 

Copyright  ©  All Rights Reserved